BehaviorCloud Logo
Markdown

Introduksjon til Markdown

Markdown er et enkelt språk for innholdsproduksjon. Fra GitHub til notatapplikasjoner, det brukes overalt. Denne guiden er laget for alle som ønsker å gjøre skriving, utvikling, og nettinnhold enklere.

Hva er Markdown?

Markdown er et lettvekts markup-språk som ble utviklet av John Gruber i 2004, designet for å være enkelt å skrive og lese i tekstredigerere. Det er mye brukt for blogginnlegg, direktemeldinger, forum, samarbeidsverktøy, dokumentasjon, README-filer, og mer. Men over tid har det oppstått flere variasjoner av Markdown, noe som førte til opprettelsen av CommonMark-spesifikasjonen i 2014.

Grunnleggende syntaks

En kort oversikt over de mest brukte syntaksene:

1. Overskrifter

Overskrifter lages med #-symbolet:

# H1 Overskrift
## H2 Overskrift
### H3 Overskrift

2. Utheving

Italic lages med * eller _,

Fet lages med ** eller __.

3. Lister

Uordnet liste:

* Punkt 1
* Punkt 2
  * Underpunkt 1
  * Underpunkt 2

Ordnet liste:

1. Første punkt
2. Andre punkt
3. Tredje punkt

4. Lenker

[Lenketekst](https://www.example.com/)

5. Bilder

![Alternativ tekst](bildeURL)

6. Sitater

> Dette er et sitat.

7. Kode

`inline kode`
kode over flere linjer

8. Horisontal linje

---

Noen andre elementer

 1. Tabeller:
| Header1 | Header2 |
|---------|---------|
| Celle1 | Celle2 |
| Celle3 | Celle4 |
 1. Oppgavelister:
- [x] Fullført
- [ ] Ikke fullført
 1. Gjennomstrekning:
~~Gjennomstreket~~

Sitater

Nyere forskning viser[@Smith2023]...
Noen hevder[@Smith2023; @Doe2022]...
En studie pekte på dette[@Smith2023].
Smith(2023) kom til denne konklusjonen.

Verktøy som støtter Markdown

 • VSCode: En gratis, profesjonell kodeeditor som støtter Markdown med ulike utvidelser.
 • Hugo: En statisk nettsidegenerator med innebygd Markdown-støtte.
 • Docusaurus: En moderne web-dokumentasjonsplattform.